JIS B 1196 - 2010 1A型和1B型六角焊接螺母

工艺:

详细信息

JIS B 1196 - 2010 1A型和1B型六角焊接螺母

 

材质、等级:4级、8级、10级、12级、A2-70、A4-70 、A4-80等

 

表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等

 

盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理

 

电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

邮件咨询:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨询:2850588428 

公称直径 d M4 M5 M6 M8 M10 M12
P 螺距 粗牙 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
细牙 - - - 1 1.25 1.5
极细牙 - - - - 1 1.25
s 最大值 11 11 13 15 17 19
最小值 10.57 10.57 12.57 14.57 16.57 18.48
m 普通 最大值 5 5 6 7.5 9 11
最小值 4.7 4.7 5.7 7.14 8.64 10.57
加厚 最大值 5 5 6 7.5 10 12
最小值 4.7 4.7 5.7 7.14 9.64 11.57
d2 7 7 9 11 13 15
d1 公称 7 7 9 11 13 15
最大值 6.9 6.9 8.9 10.9 12.9 14.9
最小值 6.7 6.7 8.7 10.7 12.7 14.7
h1 最大值 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2
最小值 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1
h2 1A 最大值 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7
最小值 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
1B 最大值 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1
最小值 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8