GB/T 889.1 - 2015 1型非金属嵌件六角锁紧螺母

工艺:

详细信息

GB/T 889.1 - 2015 1型非金属嵌件六角锁紧螺母

 

材质、等级:4级、8级、10级、12级、A2-70、A4-70 、A4-80等

 

表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等

 

盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理

 

电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

邮件咨询:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨询:2850588428 

公称直径 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4
e 最小值 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
h 最大值 4.5 6 6.8 8 9.5 11.9 14.9 17 19.1 22.8 27.1 32.6 38.9
最小值 4.02 5.52 6.22 7.42 8.92 11.2 14.2 15.9 17.8 20.7 25 30.1 36.4
m 最小值 2.15 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 16.9 20.2 24.3 29.4
s 最大值 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 30 36 46 55
最小值 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16 35 45 53.8
千件重(钢制)≈kg 0.419 0.91 1.43 2.72 5.63 10.64 16.34 25.24 37.26 65.54 113.6 231.3 396.7